Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009

Ένταση του χρώματος είναι....

...ο βαθμός καθαρότητας ενός χρώματος. Όλα τα καθαρά χρώματα όπως το κίτρινο, το πορτοκαλί, το κόκκινο, το μπλε είναι χρώματα υψηλής έντασης. Αντίθετα τα γήινα και τα γκρίζα είναι χρώματα χαμηλής έντασης, χρώματα μουντά.
Όσο λιγότερες αποχρώσεις εμπεριέχει ένα χρώμα τόσο πιο καθαρό είναι.

(έργο της μαθήτριας Γ. Σάββα)

Αξία του χρώματος είναι...

...η φωτεινότητα μιας απόχρωσης (χρώματος) συγκρινόμενη με τη σκάλα του γκρι (διαβάθμιση από το άσπρο μέχρι το μαύρο).
Το κάθε χρώμα έχει τη δικιά του αξία.

(έργο του μαθητή Σ. Μαυρίδη)

Τόνος του χρώματος είναι....

...ο βαθμός φωτεινότητας του ιδίου χρώματος, που προκύπτει από την προσθήκη άσπρου ή μαύρου στο χρώμα.
Ο τόνος ενός χρώματος μπορεί να είναι ανοιχτός, μεσαίος ή σκούρος, με όλες τις ενδιάμεσες διαβαθμίσεις.
Για να δημιουργήσουμε έναν ανοιχτό τόνο, προσθέτουμε στο χρώμα άσπρο. Για να δημιουργήσουμε ένα σκούρο τόνο, προσθέτουμε μαύρο ή το συμπληρωματικό του χρώμα.
Ο σκούρος τόνος είναι και η σκιά.

(έργο του μαθητή Γιάννη Π.)